Паралелност в Java: Рамка за семафор и изпълнител

^