XCOM 2: Войната на избрания ден за освобождаване се занимава с обзор

^