Новият специалист на Black Ops 4, Zero, се обезсърчава, защото е твърде 1337

^