Инструкция за Atlassian Bamboo: Разполагане на Java Web App с хранилище на Bitbucket

^