Линия в пясъчната кутия: Затвореният отворен свят на Л. А. Ноар

^