Липсва история на SNES на стойност 10 000 долара

^