Изпратена е първата голяма кръпка с кръвоизливен превключвател, пристигащ тон нерви за способности

^