Dismal Jesters, Virt и Buddy се присъединяват към актьорския състав на Лиза

^