Обвързването на Исаак: Четири души носи страх от детството за събиране на карти

^