SteamWorld Dig 2 ще се проведе между първата игра и SteamWorld Heist

^