PSA: Lego City Undercover е бъркотия в компютъра

^