PSA: Разпространението на Genesect Pokemon приключва в четвъртък

^