Overkill: Микротранзакциите в Payday 2 не са „успех, ако хората са ядосани“

^