Offbeat Hall of Fame: Връзка към миналото, комиксът

^