Nintendo все още няма планове за метавселена, но представлява „интерес“

^