Новият пластир Спора коригира малки проблеми, също нов тип планета

^