Господи, Elden Ring има маркери на картата и никога не съм ги забелязал до второто си бягане

^