Нека гледаме днешния Nintendo Direct заедно и се надяваме на най-доброто

^