Изтичащите съобщения на ESA очертават плановете за преобразуване на E3 от търговско изложение на „фестивал“

^