Декларация за случай на превключване на Java с примери за програмиране

^