От вас зависи да изберете илюстрацията на кутията за King of Fighter XII

^