Изминаха повече от пет години, откакто Mega Man Legends 3 беше отменено

^