Ако приказките от героите на Borderlands са били ловци на трезори в Borderlands 3

^