Легендата на Elden Ring Let Me Solo Her вече е мод за призоваване

^