Dungeon Raiders обяви за DS, обещава 'лудо забавление'

^