Dawn of War III получава мода и поддръжка на Steam Workshop

^