Изпълнителният директор на Bungie се извинява, поема ангажимент за подобрение след доклад за вътрешни проблеми

^