Окото е забранено от Magic: The Gathering стандартната игра, която включва Арена

^