Monark получава демо, като напредъкът се пренася в цялата игра

^