Лейтенант Моралес е посветеният лечител Героите на бурята, необходими

^