Gearbox работи върху стрелец от първо лице, смесен с колекционерска игра с карти

^