Следващият кръпка на Final Fantasy XIV привидно ще се справи с света на Final Fantasy Tactics

^