Читателите на Famitsu класират Fire Emblem: Three Houses герои, но какво ви казват?

^