Fallout 4 е бил пребит без да убива никого, но не мина гладко

^