Разработването на DLC с кръв все още се случва, студиото предоставя актуализация

^