Грандиозната конструкция на Minecraft подражава на Atari 2600

^