„Трагедията с батерията“ на Playdate отлага пускането на джоба до началото на 2022 г

^