Как да използваме техниката Poka-Yoke (доказателство за грешки) за подобряване на качеството на софтуера

^