Ето сделката с демонстрацията Final Fantasy XV: Episode Duscae

^