От софтуера разсъждава върху Metal Wolf Chaos, неговата американска мечтана мечта

^