Deathsmiles I & II, които пренасят измамници на Goth Lolita на компютър

^