Цивилизацията VI се чувства като ново начало за поредицата

^